top of page
  Peder Fylling

    ( 1818 - 1890 )

  Kulturminnesamlar og  folkeopplysar

                   MOTTO :

  Ogsaa paa Møre er endnu tilbage,

  Gjenlyd af Sagn fra hendsvundne Dage

  "Her lever for tiden en sagnsamler ved navn Per Fylling, hvis sjeldne naturbegavelse ingensomhelst udvikling har faaet av kunsten, men beveger sig alene innenfor kredsen av sin lovgivning. Han gjør av og til udflukter i egnen for at innsamle de sagn bøndene paa en maate ruger over som deres eiendomsskatt, og han nedskriver den saa godt han kan. Han er en av de frukter kulturen har avsatt i folket, men de fruktene han ved sine bestrebelser selv avsætter er ligesom vilde skogebler, de maa omplantes for at nydes."

                                                      (Magdalene Thoresen (Henrik Ibsens svigermor)

  Besøkende

    Ulike publikasjoner

  Den 29. september  1968 ble minnesteinen over Peder Fylling reist på tunet i Fylling i samarbeid med ætta på gården og Sunnmøre historielag. Det var då 150 år sidan Peder Fylling vart fødd .

  Peder Fylling (1818–90) var en kjent mann på Sunnmøre, så kjent at Jarle Sulebust har skrevet en hel bok om ham: Huldrefolk, bygdefolk og venstrefolk. Kulturminnesamlaren og folkeopplysaren Peder Fylling sitt liv og arbeid, utgitt av Sunnmøre historielag, Ålesund 2002. Fyllings helbred var svak, hvilket medførte at han ifølge Bergen Museums tidsskrift Urda fra 1847 var «mindre skikket til strængt Bonde-Arbeide, overga sig heller til Læsning af hvad gode Bøger, han fik ihænde, og øvede sig flittigt i at skrive og regne». Hans helbred ble ikke bedre av at en pike ved et uhell hugget ham i høyre bein med en ljå, i tillegg fikk han etter 1843 nokså kroniske magesmerter. Slik slapp han både gårdsarbeid og militæret, men ble i stedet hva Urda kalte «lystvandrende efter sit Hjertes Hu til nye Undersøgelser i Sagnets og Historiens Spor»

  • Facebook

  Kiste i eiketre fra Sunnmøre

  Ja vel, så kjøpte museet en kiste i 1877. Hvorfor var nå det så interessant? Jo, for hvem kjøpte de den av en Peter Fylling. Og hvem var så det? ....       Les meir

  Ibsen på Sunnmøre

  – Særleg viktig var møtet med lokalhistorikaren Peder Fylling på Solnør i Ørskog. Stoffet Ibsen fekk av Fylling var gull verdt for Ibsen seinare.

  Les meir          Les også

  Danskekongen på Brunholmen

  I 1733 var kong Christian den 6. på Norgestur.  Fra hovedstaden fulgte de

  den gamle kongeruta ....

  Les meir

  Store-Knut

  Som tilnamnet tyder på, var Knut ein stor

  mann – oppimot to meter høg og svært herdebrei......

  Les meir

  Peder Fyllings veg

  Folkeminnegranskeren Peder Fylling får likevel en veg oppkalt etter seg på

  Fylling i Engsetdalen.     Les meir

  Orrefugl og prestek

  Peder Fyllings historie om Olav den Heilage sin tur gjennom Sunnmøre, vil vere kjend for mange.  Det var på denne turen han kasta ein sjøorm opp i Syltefjellet i Valldal....    Les meir

  Forlovelseskikk

  ....i sagte Tone, følgende Ord: "Min Datter vil mande sig idag," hvilket han ofte maatte gjentage flere Gange, indtil ...         Les mer

  bottom of page